Kracht- en Totemdieren.

Ruimte voor je slogan


De Boogschutter.

Binnenkort, in de tijd van de lange nachten, zijn de Boogschutters jarig, zo tussen 22 november en 21 december. Volgens de Indianen ben je dan een Uil, of in ieder geval is de Uil je totemdier evenals de grizzlybeer. In deze tijd van het jaar is de lucht op het noordelijk halfrond fris en schoon en in alle richtingen is er een helder zicht. Groeien is een kwestie van helder kijken en waarnemen en de uil kan visionair zijn. Als Uil of als Boogschutter behoor je volgens Moeder Aarde astrologie tot de havik clan. De havik is het symbool voor het element vuur, en deel uit te maken van de havik clan maakt je uiteraard net als een havik intelligent en scherpzinnig. De Uil is het totemdier voor de Boogschutter geboren mensen. Uilen zijn vogels met zachte veren en een korte staart. Ze hebben een grote kop, een plat gezicht met enorme ogen en een deels verborgen gekromde snavel. Het zijn nachtdieren en we zouden ze de nachtelijke tegenhangers van haviken en valken kunnen noemen. De kerk of torenuil is een effectieve en machtige totem. Hij heeft een wit gezicht, bleekkleurige veren en lange poten. Hij leeft alleen of in paren en verblijft in een holle boom, kerktorens en boerderijgebouwen. Hij jaagt s ‘nachts en voedt zich hoofdzakelijk met kleine knaagdieren. Het kerkuilwijfje legt 4 tot 7 eieren, die een incubatietijd van 33 dagen hebben. Gedurende deze tijd brengt het mannetje haar voedsel. Uilen zijn zeer zorgzaam voor hun jongen. Voor velen is de uil een onheilspellend dier. Dit gaat terug naar de tijd waarin men er alles aan deed om wat vroeger heilig was omlaag te halen. In de voorchristelijke tijd werd de uil in verband gebracht met verstandelijke capaciteiten en met wijsheid en sacrale wetenschap. Hij gold als een heilige vogel. Maar net zoals hun totemvogel kunnen Uilen zich hooghartig gedragen en ook wel flamboyant. Uilenmensen voelen zich wel aangetrokken tot esoterische onderwerpen en geheime dingen. Het verlangen om uit het gezicht te verdwijnen, zoals de uil in de nachtelijke duisternis verdwijnt, kan vele vormen aannemen. Soms is de Uil de kluizenaar en in zulke perioden loopt de uil het gevaar verkeerd begrepen te worden en doet dan zowel anderen als zichzelf pijn. De uil is verbonden met wijsheid die verborgen is, en met licht dat in de duisternis schijnt, zoals de nachtelijke Maan. De totemplant voor de uil en dus voor jou als Boogschutter is de Maretak. De maretak wordt ook wel mistletoe genoemd, in het Latijn  is dit Viscum of Phoradendrum. Het is een rare plant, een half parasitaire, altijd groen heester, die op verschillende bomen kunnen groeien, speciaal op appelbomen, haagdoorns en esdoorns. Hij draagt witte vlezige bessen, die slijmerig zaad bevatten. De Indianen beschouwen de maretak als een soort boomslang en pasten hem medicinaal toe tegen cholera, stuipen en hysterie. Viscum of Phoradendrum is trouwens ook in de homeopathie een veel toegepast geneesmiddel. In Europa gold de maretak in de oude tijd als een heilige plant, omdat hij rond herfstequinox, het begin van de donkere jaarhelft aankondigde, en zijn climax bereikte ten tijde van het wintersolstitium, rond 21 december dus. De manier waarop een maretak zich rond een bom heen windt, werd vergeleken met de tedere omstrengeling door een geliefde, terwijl zijn glanzende bessen vergeleken werden met sperma. Vandaar zijn associatie met liefde en vruchtbaarheid. Vrouwen droegen soms maretak als een conceptie bevorderend amulet. Het kerstgebruik om elkaar te kussen onder de maretak geeft aan dat er aan deze plant magische eigenschappen worden toegeschreven. Zijn echte betekenis is het voortzetten van het leven. Net zoals deze totemplant bezitten de Uil mensen, de Boogschutters in de westerse astrologie, bepaalde zich vastklampende kwaliteiten en stralen zelfs iets magisch uit. De nadruk ligt op grensverbreding en vernieuwing. Als Boogschutter behoor je dus tot de Haviksclan, je totemdier is de Uil, je totemplant de Maretak en je totemedelsteen de Obsidiaan volgens Moeder Aarde astrologie. Obsidiaan wordt ook wel Apachetraan genoemd, hij geeft een scherp gezicht, is vulkanisch glasachtig, sprankelend en met een scherpe kant. Uilen zouden Obsidiaan moeten dragen, het beschermt je tegen schadelijke invloeden. En als je een Uil mens kent, de beste manier om met ze om te gaan is zeker te zijn van je feiten. Bespreek dingen uitvoerig met Uilen. Ze laten zich niet gemakkelijk overreden, zodat een stelling wel waterdicht moet zijn. Laat trouwens nooit blijken dat je aan de goede bedoelingen van de Uil twijfelt.


Terug naar Kracht- en Totemdieren.


Verder naar De Uil.