Kracht- en Totemdieren.

Ruimte voor je slogan


De Weegschaal.

Als je tussen 23 september en 22 oktober geboren bent en een weegschaal bent volgens de westerse astrologie, ben je een Kraai volgens Moeder Aarde astrologie. Je bent dan geboren in de tijd van de vallende bladeren, in het begin van het seizoen van verinnerlijking, Je behoort tevens tot de clan van de vlinders, altijd in de weer en in beweging en constant veranderend in houding tegenover dingen. Vlinders zijn organisatoren en brengers van nieuwe ideeën. Je totemdier is dus de Kraai. Over de hele wereld komen meer dan 100 soorten kraaien voor, zoals bijvoorbeeld de roek, de raaf, de ekster en de kauw. De kraai is een gedrongen vogel met zwarte veren en een sterke snavel en poten. Hij past zich gemakkelijk aan en kan bijna overal wonen, In wezen is de kraai een plunderaar en aaseter. Hij voedt zich hoofdzakelijk op de grond met granen, wortelgewassen, vruchten, noten, kadavers, insecten en kleine dieren. Met zijn sterke poten kan hij zich snel op de grond bewegen. Kraaien gaan meestal met hele groepjes tegelijk op zoek naar voedsel, nooit alleen. De Kraai is dus je totemdier als je een Weegschaal bent volgens de westerse astrologie. Terwijl boeren de vogel maar een plaag vinden, belichaamde hij met zijn "vuil verwerkende" activiteit naar de opvatting van de Indianen een evenwicht scheppende kracht in de natuurlijke orde. De Kraai werd door de Indianen tevens beschouwd als "Leraar vogel" wegens zijn intelligentie en zijn vermogen zich overal op zijn gemak te voelen. Net zoals hun totem is de Kraaimens iemand die heel trouw is aan de groep of organisatie waartoe hij behoort, en net zoals de Kraai is de Weegschaalmens ook iemand die altijd op zoek is naar het juiste evenwicht, De Kraai doet dit door veranderingen in de atmosfeer met zijn vleugels aan te voelen en te beheersen. De klimop is je totemplant als je een Kraai bent volgens Moeder Aarde astrologie. Het is altijd een groene plant die zich in spiralen omhoog slingert en gedijt in de donkere helft van het jaar. Hij bloeit van augustus tot oktober en de kleine zwarte bessen rijpen in de winter en voorzien in voedsel voor hongerige vogels. Medicinaal werd de klimop alleen heel voorzichtig gebruikt, bij sommige kuren voor de huid, omdat ze giftig is. Klimop geldt als symbool voor wedergeboorte en het feit dat hij eeuwig groen bleef van grote betekenis voor kraaien. Zij wijst op de noodzaak taai te zijn en door te zetten, vooral in tijden van tegenspoed of grote verandering. Als Weegschaal is je totemdier dus de Kraai en je totemedelsteen de Azuriet. Het is een steen met een zachte, vredige trilling, waardoor hij vooral nuttig is als focus voor meditatie. Evenals azuriet hebben Kraaien een zachte kant in hun aard en Kraaien zouden azuriet moeten dragen, want deze helpen hen zich sterker te verbinden met de energieën van Moeder Aarde en een duidelijk inzicht in hun ween te krijgen. De steen wordt gedragen als een ring, bij voorkeur aan de rechterhand, of op het lichaam zelf. Tot slot: je kleur is blauw en als je andere mensen die een kraai zijn: vat de vriendelijkheid van Kraaien niet op als genegenheid. Blijf in gesprekken met hen te zake. Kraaien hebben graag dat dingen hun duidelijk of logisch uitgelegd worden en verfoeien langdradige babbelkousen haast al net zo erg als rad van de tongriem gesneden, onder druk zettende verkopers. Vermijd het om in groepen waar een kraai deel vanuit maakt gesprekken de grove kant te laten uitgaan. Kraaien gruwen van vulgariteit, hoewel ze vaak te diplomatiek zijn om hun gevoelens te laten blijken.


Terug naar Kracht- en Totemdieren.


Verder naar De Kraai.