Kracht- en Totemdieren.

Ruimte voor je slogan

Pelikaan.

Overvloed; Plezier; Gulheid; De pelikaan staat symbool voor vrouwelijke trouw en opoffering; Ze voedt haar jongen met haar eigen bloed en staat daarom ook symbool voor verrijzenis en geloof; De pelikaan leert je om erop te vertrouwen dat het universum alles verschaft wat je nodig hebt; Door de glijdende manier van bewegen, toont ze waardigheid tijdens emotionele onrust; Tijd voor onbaatzuchtigheid; Raak niet overspoeld door emoties; Verstandig; Zachtmoedig.


Wilt u de uitleg van dit krachtdier graag hebben klik u dan op de link (klik hier), u krijgt dan een pdf-bestand dat u kunt opslaan.

Terug naar de letter P.

Terug naar Krachtdieren ABC.

Terug naar Kracht- en Totemdieren.